Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cánh Buồm Đỏ

Địa Chỉ: Phòng 5 tầng 10 tháp R1 Cao ốc Everrich, 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, Tp.HCM

Điện Thoại: +84 – 629 01234

Email: info@nextbuild.com.vn