Phụ Gia Keo Ốp Lát Gạch

Phụ gia cho Keo ốp lát gạch tiêu chuẩn :  PG-GE12-CD1 là loại phụ gia dạng bột, không chứa Clo, được sản xuất để trộn keo dán gạch gốc xi măng, dùng để kết dính gạch men, đá tự nhiên, đá thạch anh và hầu hết các sản phẩm gạch khác…, dùng cho sàn và …

Phụ Gia Vữa Xây – Vữa Trát

Phụ gia cho vữa xây trát thông thường :  PG-VTT368 là loại phụ gia dạng bột, không chứa Clo, được sản xuất để làm tăng độ bám dính, khả năng giữ nước cho vữa xi măng cát thông thường. Các ứng dụng PG-VTT368 được dùng khi trộn vữa xây cho xây trát thông, ứng dụng …

Phụ Gia Vữa Xây Gạch Bê Tông Nhẹ

Phụ gia cho vữa xây gạch bê tông nhẹ: PG-VX168 là loại phụ gia dạng bột, không chứa Clo, được sản xuất để làm tăng độ dẻo, độ bám dính, khả năng giữ nước cho vữa xi măng cát thông thường. Sản phẩm có tính năng đặc biệt không co ngót trong giai đoạn đóng …

Phụ gia vữa trát gạch bê tông nhẹ

Phụ gia cho vữa trát gạch bê tông nhẹ PG-VX186 là loại phụ gia dạng bột, không chứa Clo, được sản xuất để làm tăng độ bám dính, khả năng giữ nước cho vữa xi măng cát thông thường trát trên gach bê tông nhẹ. Sản phẩm có tính năng đặc biệt không co ngót …