Cách dùng vữa xây dựng

CHUẨN BỊ VỮA

Định lượng trộn: Trộn 01 bao vữa 50kg với 16-18 lít nước sạch (không dầu, axit, và các chất bẩn khác.

Tiến hành trộn vữa: Cho nước vào thùng nhựa, sau đó đổ vữa khô vào (tỉ lệ nước và vữa là 1:5), dùng cây khuấy kết hợp với khoan điện để khấy cho vữa dẻo và dính, giúp cho vữa thoát qua các răng cưa trên bay dễ dàng.Trộn vữa trong vòng 3-5 phút. sau đó có thể tiến hành sử dụng.

Tiến hành xây – trát tường
Chuẩn bị gạch để xây: dùng bàn chải quét sạch trên bề mặt gạch để đảm bảo cho vữa bám trên bề mặt gạchNếu gạch khô quá thì ta dùng bàn chải ước để quét lên bề mặt gạch thì sẽ sạch bụi hơn và khi trát vữa sẽ bám chắt hơn.

 

Xây tường bằng  vữa xây NBV 1-1 :Dùng bay răng cưa có chiều rộng bằng chiều rộng viên gạch cần xây, để trát vữa lên bề mặt gạch. Trước tiên trát cạnh đứng, sau đó trát cạnh nằm. Bề rộng vữa đảm bảo bằng bề rộng viên gạch. Bay răng cưa tạo ra mạch vữa có những sọc, khi đặt viên gạch tiếp theo vào mạch vữa sẽ tràn ra đều và làm cho viên gạch được bám dính chắc chắn vào nhau.Sau đó dùng bay thông thường để gạt bỏ vữa thừa ở hai bên cạnh tường cho mỗi hàng gạch. và xây hàng gạch tiếp theo.
Trát tường bằng vữa trát NBV1-3:Khi thi công xong tường gạch, nếu tường không phẳng, dùng bàn bào gạch bào cho phẳng bức tường.Sau đó dùng chà nháp để chà phẳng bề mặt tường trước khi trát.Tiến hành trát tường bằng bay thông dụng dành cho gạch bê tông nhẹ. Vì vữa có độ bám dính chắc chắn nên ta chỉ cần tạo mạch vữa trát mỏng từ 2-3mm để tiết kiệm vữa trong quá trình trát .