Tắc Kê Nhựa Chuyên Dụng

Tacke dùng cho bê tông nhẹ

TẮC KÊ SẮT:

ImageMÔ TẢ:

 Tắc kê làm từ thép có các gân hình học và các răng định hướng các vít, giúp cho vít bắt chính xác hơn.  Các gân bên ngoài bám chắc vào vật liệu, đảm bảo khả năng chịu tải cao. Sản phẩm có khả năng chịu nhiệt. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cao.

PHẠM VI ỨNG DỤNG:

–      Gạch bê tông nhẹ

–      Gỗ

–      Vách làm từ thạch cao

–      Tường chịu nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẮC KÊ SẮT:

Tên chỉ tiêu Kết quả thí nghiệm (trên gạch AAC mác 50)
  1. Điều kiện thí nghiệm

–        Chiều sâu chôn tắc kê             mm

–        Đường kính lỗ khoan               mm

  1. Tải trọng kéo nhổ                          kN
SA 5×30 SA 6×32 SA 8×38 SA 8×60 SA 10×60
30 32 38 60 60
5 6 8 8 10
0,47 0,59 1,23 1,39 1,43

TẮC KÊ NHỰA:

tackenhuaMÔ TẢ:

Tắc kê làm từ nhựa có tính năng đàn hồi, giúp cho vít bắt chính xác hơn. Các gân bên ngoài bám chắc vào vật  liệu, đảm bảo khả năng chịu tải cao.  Tắc kê đạt khả năng chịu tải tối ưu  trong bê tông và gạch đặc.  Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cao.

 PHẠM VI ỨNG DỤNG:

–      Gạch bê tông nhẹ

–      Gỗ

–      Vách làm từ thạch cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẮC KÊ NHỰA:

Tên chỉ tiêu Kết quả thí nghiệm (trên gạch AAC mác 50)
  1. Điều kiện thí nghiệm

–        Chiều sâu chôn tắc kê      mm

–        Đường kính lỗ khoan        mm

  1. Tải trọng kéo nhổ                    kN
PA 6×40 PA 6×60 PA 6×80 PA 8×60 PA 8×80 PA 8×100 PA 8×120 PA 8×140
40 60 80 60 80 100 120 140
6 6 6 8 8 8 8 8
0,65 0,90 0,73 1,35 0,90 0,92 1,41