CỤC KÊ BÊ TÔNG

MÔ TẢ + Cục kê được tạo thành từ vữa xi măng tổng hợp M600. Thành phần nguyên liệu chính là cát, xi măng, nước và phụ gia. + Sản phẩm được sản xuất bằng cách đổ khuôn ở nhà máy. Đảm bảo chất lượng đồng đều. + Cục kê có được sử dụng ở …